eze pagina met informatie over Stichting Semangat sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internet adres.

STATUTAIRE NAAM
Stichting Semangat

RSIN/FISCAALNUMMER
819193148

KVK NUMMER
14100863

CONTACTGEGEVENS
Telefoonnummer: 06-29320512
E-mailadres: info@semangat.nl
Website: http://www.semangat.nl
Postadres: Parallelweg 14
5993 BG Maasbree

DOELSTELLING
het verbeteren van educatie, medische zorg, ouderenzorg en leefomstandigheden op het Indonesische eiland Java. We richten ons voornamelijk op de omgeving van Kalibaru, een klein dorp op Oost-Java.

ACTUEEL BELEIDSPLAN
Onze activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van mensen in de omgeving van Kalibaru en op het werven van fondsen hiervoor.
Concrete activiteiten die Semangat de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn:
A. In samenwerking met onze collega organisatie Stille Sterke Kracht (SSK) en onze lokale partner Yayasan Semangat Mulia verbeteren van gezondheidszorg. In 2020 en 2021 heeft dit stil gestaan door COVID-19. We hopen dat we dit in 2022 weer op kunnen pakken. Voor de komende 3 jaar is hierin het speerpunt de verdere uitbouw  tot een volwaardige kliniek. Hiervoor wordt een projectplan opgesteld en zullen we actief fondsen gaan werven.
B. Educatie: 
het borgen van voldoende financiële middelen voor ons studieproject: “Help een kind naar school”.
1 a 2 nieuwe studenten de mogelijkheid bieden om een universitaire studie te volgen.
Hiervoor is een prognose voor de komende 3 jaren opgesteld.
C. het blijven borgen van de ouderenzorg en het verbeteren van leefomstandigheden voor kansarme gezinnen/kinderen.
Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken zal de Semangat proberen donateurs te werven, die aan een bepaald onderdeel worden gekoppeld.
Het actuele beleidsplan is gepubliceerd op de pagina Jaarverslagen

VERSLAGLEGGING
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn gepubliceerd op de pagina Jaarverslagen

AVG
In het kader van de AVG hebben wij een privacyprotocol opgesteld om te voldoen aan de wettelijke regelgeving.
Bekijk hier

BESTUUR
De heer H. Pennings (Voorzitter)
Mevrouw L. Pennings-Haenen (Secretaris/Penningmeester)
Mevrouw A. van Lier (Bestuurslid)
De heer S. Janssen (Bestuurslid)

BELONING
Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Beloningsbeleid medewerkers: nvt

anbi_logo