Kliniek Garahan (2018 tm 2021)

 Tot en met 2018 is er hard gewerkt aan het realiseren van een polikliniek. In 2018 is deze fase afgerond. U vindt hierover meer informatie onder de hoofstukken “Project Polikliniek Garahan  (2018)” en “Polikliniek Garahan (2016)”.

Tijdens ons bezoek in 2019 hebben we meerdere keren met Semangat Mulia, onze zusterorganisatie in Indonesie, over de toekomst van de gezondheidszorg in Garahan gesproken en over de stap naar een volwaardige ziekenhuis type D. In 2019 zijn er hiervoor aanpassingen  gerealiseerd en is de tussenstap naar kliniek gemaakt. Behalve op behandelingen richt de kliniek zich ook op preventie. Er wordt o.a. voorlichting gegeven over zwangerschap en voeding voor baby’s, dorpen worden bezocht om voorlichting te geven, er zijn gratis gezondheidschecks (bloeddruk meten, gewicht, bloedsuiker testen) en er is op zaterdag ochtend de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan gymnastiekoefeningen.

Sinds 2020 werkt de kliniek samen met de BPJS (Indonesische zorgverzekering). BPJS-verzekerden kunnen zich als patiënt in laten schrijven bij de kliniek en deze ontvangt hiervoor, naast de eventuele behandelkosten, een vaste vergoeding per maand.

Door het uitbreken van de coronapandemie in 2020 is de doorontwikkeling naar een ziekenhuis geparkeerd en zal tzt bekeken worden of dit nog een realistische stap is. In de tussentijd focussen we ons op de continuïteit zolang de pandemie voort duurt.
In het begin van de coronapandemie bleven veel mensen weg bij de kliniek uit angst voor het virus. Het aantal patienten nam met 30% af. Mede door veel informatie te verstrekken via de social media nam het aantal patienten in 2021 weer toe. Met uitzondering van het extra Idul Fitri salaris, heeft de kliniek geen financiele ondersteuning nodig had.
De kliniek heeft veel aandacht besteed aan preventieve voorlichting: de tandarts bezoekt scholen, medewerkers delen mondkapjes uit en nemen in buurtcentra of bijeenkomsten gratis gezondheidschecks af.