Kansarme gezinnen/kinderen
Koming
Koming woont nog steeds met haar man Fuji, zoontje Farel en dochtertje Naura op Bali. Haar leefsituatie is ongewijzigd: haar man heeft geen vast werk en zijzelf werkt in een beautysalon. Vanaf 2011 helpen we het gezin structureel met een bijdrage in de voeding van de kinderen.

Farida:
Farida woont samen met haar man en haar 2 kinderen in Kalibaru. Het gezin ontvangt sinds 2008 maandelijks een kleine bijdrage in de kosten van gezonde voeding voor hun kinderen.

Abigail:
Abigail woont in Krikilan samen met haar vader. De moeder, kostwinnaar, is in 2017 overleden. De vader zorgt niet goed voor Abigial. Tijdens onze bezoeken hebben we haar in 2018 en 2019 geholpen door kleding, toiletspullen en eten voor haar te kopen. Sinds 2022 is zij opgenomen in ons programma :Help een kind naar school!”

Fian:
Sinds oktober 2019 hebben we de financiele zorg van de toen 3-jarige Fian op ons genomen. Hij is door zijn moeder achtergelaten bij familie. In 2019 hebben we afgesproken dat de familie tot en met 2021 een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van Fian ontvangt. Eind 2021 was de situatie nog onveranderd, om die reden blijven we Fian ondersteunen. opnieuw bekijken

Kleding
Sinds 2020 hebben we diverse keren kleding verscheept naar Kalibaru. Deze wordt door onze contactpersonen uitgedeeld aan mensen die het goed kunnen gebruiken.