Project polikliniek Garahan (afgerond 2018)

Het begin
In 2015 zijn we gestart met het project Polikliniek Semangat Mulia. Het doel van dit project: direct toegankelijke 24 uurs gezondheidszorg. Hierdoor kunnen ook de kwetsbare doelgroepen als jonge kinderen, gehandicapten en ouderen de medische zorg ontvangen die ze nodig hebben. We hebben veel overleg gehad voordat er een concreet plan op tafel lag waarin alle noodzakelijke onderdelen waren opgenomen en waarvan we verwachten dat het financieel haalbaar is.

Het project
We hadden wel al een dokterspraktijk, een tandartsenpraktijk, verpleegkamers en een 24-uurs bezetting maar er moesten nog diverse onderdelen gerealiseerd worden om de polikliniek operationeel te krijgen:
– de kliniek dient over alle benodigde vergunningen te beschikken
– de kliniek dient over een apotheek te beschikken die voldoet aan overheidseisen
– de kliniek dient over een laboratorium te beschikken dat voldoet aan overheidseisen
– de kliniek dient te beschikken over minimale medische apparatuur zoals voorgeschreven door de overheid
– de kliniek dient over een ambulance te beschikken

Voor meer info: Klik hier

In november 2016 is een afvaardiging van het bestuur van Semangat in Indonesië op bezoek geweest. Tijdens de gesprekken met onze lokale partner Yayasan Semangat Mulia bleek dat door gesprekken met de lokale overheid de plannen zijn gewijzigd.

Ons oorspronkelijke idee dat door de lokale overheid in 1e instantie van de hand was gewezen, bleek nu juist wel weer een voorwaarde om de vergunningen rond te krijgen. Het oorspronkelijke idee dat we hadden was de ruimtes voor de polikliniek aan de voorkant van het gebouw te realiseren omdat we daar tegen de laagste kosten de plannen tot uitvoer konden brengen. Al voordat wij de projectschets hadden opgesteld, kregen we bericht van de toenmalige vertegenwoordiging van lokale overheid dat dit niet was toegestaan en dat de in te richten ruimtes aan de zijkant gepositioneerd moesten worden. Wij waren daar niet blij mee omdat dit hogere kosten met zich mee bracht dan onze bedoeling was. De reden hiervoor was dat er dan veel meer verbouwd moest worden. De lokale overheid bleef echter bij haar standpunt en op basis daarvan hebben wij de oorspronkelijke projectschets opgesteld.

Medio 2016 heeft er een wijziging in bestuursleden van de lokale overheid plaats gevonden en de nieuwe leden wilden alleen een positief advies voor de vergunningen geven, als de ruimtes aan de voorkant van het gebouw werden gesitueerd.

Een advies waar wij erg blij mee waren, want dat betekent voor het project lagere kosten en we hadden op dat moment voldoende financiële middelen om het gewijzigde plan tot uitvoer te brengen. In totaal hebben we voor dit project in Nederland 35.918 Euro ontvangen. We hadden verwacht dat wij als stichting Semangat zelf een bijdrage van 5.000 Euro konden doen, het is ons gelukt om dit bedrag ruim te halen. De eigen bijdrage was 8.168 Euro. Onze Indonesische partner Semangat Mulia is zelf ook actief aan de slag gegaan om financiën te genereren en hebben een bedrag van 1.825 Euro (25.000.000 rupiah) bijgedragen aan de financiering. Het gevolg is dat we nog een project reserve hebben van 1.135 Euro.

Terugblik
Wij hebben het ook als erg positief ervaren dat onze samenwerkende partner in Indonesië zelf ook heeft gezorgd voor een financiële bijdrage. Hierdoor wordt er daar ter plekke ook meer draagvlak gecreëerd: het is mede door hun inspanning gerealiseerd.
Verder zijn wij er als Stichting Semangat trots op dat het ons gelukt is om als stichting meer bij te dragen dan in de oorspronkelijke begroting was opgenomen.

klik HIER voor de financiële verantwoording van het project

fotos polikliniek Semangat Mulia