Gehandicaptenzorg

Samen met onze Indonesische partnerorganisatie Yayasan Semangat Mulia, hebben we continue aandacht voor de gehandicapte kinderen en jongeren uit de omgeving. Hiervoor hebben we medio 2019,  afgesproken een jaarlijks budget over te maken dat wordt  besteed aan een bijdrage aan operaties, ziekenhuisopnames en aankoop van medicijnen en vitamines.  

Aan de gehandicapte jongeren worden maandelijks medicijnen en vitamines verstrekt. Ook blijven zij gratis onder periodieke controle bij de huisarts en tandarts en vindt er jaarlijks een bijeenkomst met ouders en kinderen plaats in de kliniek  om ervaringen uit te wisselen. Na bijna 2 jaar pauze  in verband met COVID-19 heeft eind 2021 in de kliniek weer een fysieke bijeenkomst plaatsgevonden voor de ouders en de kinderen.

Door Yayasan Semangat Mulia worden thuisbezoeken afgelegd, er wordt transport naar de kliniek geregeld voor de nodige medische zorg en zij zorgen er voor dat gehandicapte kinderen geopereerd worden. Door de complexiteit van deze operaties gebeurt dit meestal in het ziekenhuis in Surabaya. Nazorg vindt gratis plaats door de artsen in de kliniek. Hiervoor heeft Yayasan Semangat Mulia een auto beschikbaar.

Project “Aankoop auto t.b.v. gehandicaptenzorg 2022/2023”
In augustus 2022 zijn we gestart met de fondsenwerving voor dit project en in maart 2023 is de nieuwe auto gekocht. Hieronder leest u de beknopte projectomschrijving en hebben we als bijlage het projectvoorstel en het eindverslag toegevoegd.

Projectomschrijving: Het is noodzakelijk dat er een nieuw vervoersmiddel komt. De huidige bus is 15 jaar oud en toont steeds meer gebreken. Onderhoud wordt daardoor steeds duurder en er komen steeds meer reparaties bij. Door de ouderdom is ook het zitcomfort sterk afgenomen. Wijn hebben uitvoerig met mevrouw Harnik (lokale contactpersoon) en andere bestuursleden van Yayasan Semangat Mulia gesproken en we zijn tot de conclusie gekomen dat het, ook financieel gezien, beter is om een nieuwe auto aan te schaffen en dan te kiezen voor een personenauto:
– De kosten van onderhoud worden steeds hoger en staan niet meer in relatie tot de waarde van de bus. De huidige bus is groter dan noodzakelijk.
– De kosten van belasting en verzekering zijn hoger dan  die van een personenauto.
– Het zitcomfort in een personenauto is hoger, dat is voor ouders en kinderen tijdens de lange reis naar Surabaya een hele verbetering.
Bekijk hier het volledige projectvoorstel

Bekijk hier het eindverslag

Wat hebben we bereikt: 
maandelijks  verstrekken van medicijnen en vitamines.
In 2022 hebben 2 operaties plaatsgevonden en 2 ziekenhuisopnames. 
In 2021 hebben 3 operaties plaatsgevonden, 4 ziekenhuisopnames, is er een aangepaste rolstoel verstrekt. 
In 2020 hebben 3 operaties plaatsgevonden, 4 ziekenhuisopnames en is er een beenprothese verstrekt. 
In 2019 hebben 2 operaties plaatsgevonden en 1 ziekenhuisopname.