Schenken met belastingvoordeel

De Belastingdienst betaalt graag een deel van uw gift. Als u ons namelijk minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting. En krijgt u een deel van uw gift terug. Dat noemen we een periodieke schenking. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de Stichting Semangat.

Eenvoudig geregeld
Dankzij een wetswijziging per 1 januari 2014 is het voor een periodieke schenking niet meer noodzakelijk een akte op te maken bij de notaris en is een overeenkomst nog makkelijker te regelen. Om de periodieke schenking snel in orde te maken heeft de belastingdienst een formulier overeenkomst periodieke gift in geld opgesteld.
Het formulier vindt u hier: formulier

• Print het formulier voor schenker en ontvanger uit, vul uw gegevens in en onderteken.
• Stuur de overeenkomst naar Stichting Semangat, Parallelweg 14, 5993 BG Maasbree
• U ontvangt één van de twee formulieren retour met de door Stichting Semangat toegevoegde gegevens
• U kunt nu uw schenking als aftrekpost opgeven bij uw belastingaangifte