Semangat richt zich voornamelijk op kleinschalige projecten, die rechtstreeks hulp bieden aan mensen in Kalibaru of directe omgeving.

Tijdens onze vakanties bezoeken we Kalibaru en bekijken we samen met de mensen ter plekke of het beschikbaar gestelde geld op de juiste manier is besteed. Ook bespreken we welke hulp we nog meer kunnen bieden. Onze projecten worden dus opgezet in nauwe samenwerking met de lokale bevolking. Zij weten immers het beste waaraan behoefte is.
Mensen die een project ondersteunen ontvangen regelmatig informatie zodat zij op de hoogte blijven.

Op de onderliggende pagina’s vindt u informatie per project.